LogoEl Carmel .cat

El barri del Carmel compta amb una població de 33.081 habitants, amb una densitat de 35.192 hab / km ². Segons dades del padró de 2009 publicats per l'Ajuntament de Barcelona, la proporció entre sexes era de 15.994 homes (48,3%) i 17.087 dones (51,7%). Es poden destacar a més els següents factors:

  • Per edats: 4.241 nens de 0 a 14 anys (12,8%), 3.029 adolescents de 15 a 24 anys (9,2%), 8.590 joves de 25 a 39 anys (26,0%), 10.586 adults de 40 a 64 anys (32,0%) i 6.635 ancians de més de 65 anys (20,1%).
  • Per lloc de naixement: 15.314 de Barcelona (46,3%), 1.042 de la resta de Catalunya (3,1%), 11.121 de la resta d'Espanya (33,6%) i 5.604 estrangers (16,9%). El Carmel ha estat un lloc de destinació per a la forta onada immigratòria dels anys 1950-1970, provinent en la seva majoria d'Andalusia (20,6%), seguida de Castella-Lleó (4,5%), Castella-la Manxa (4,2%), Galícia (3,9%), Extremadura (3,8%) i Aragó (3,0%).

A nivell educatiu, es constaten els següents nivells d'instrucció: un 20,4% sense estudis primaris, un 29,2% amb estudis primaris o certificat d'escolaritat, un 23,7% de batxillerat elemental o graduat escolar, un 18,6 % amb formació professional o CFGM o batxillerat superior, un 8,0% amb estudis universitaris o CFGS.

Quant a habitatge, estan registrades un total de 14.483 habitatges, dels quals un 88,3% són residència habitual, un 9,2% estan desocupats i un 2,4% són segones residències. Per superfície, un 36,9% són habitatges d'entre 30 i 60 m², un 48,2% entre 61 i 90 m² i un 5,9% entre 91 i 120 m². La majoria dels habitatges van ser construïdes entre els anys 1960-1970 (42,1%) i 1970-1980 (25,8%).

Font: Wikipedia

Inici de sessió / Alta d'usuari